POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez fanpage [Kryształowy Dworek Zbychowo k. Wejherowa https://www.facebook.com/KrysztalowyDworekZbychowo/] (dalej zwane Platformą) przez FHU POL-BUD Jacek Toporek , z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 48, 84-206 w Zbychowie, wpisaną  przez CEIDG, która jest Administratorem Danych Osobowych.      

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez FHU POL-BUD Jacek Toporek zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UODO).                                                                                                                                               

 1.3. FHU POL-BUD Jacek Toporek przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych

2.1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych:

2.1.1. podczas korzystania ze strony:

– pliki cookies

– Pixel Facebooka

2.1.2. podczas wypełniania formularza kontaktowego

 • imię,
 • e-mail

2.1.3. podczas korzystania z Platformy (w tym wpisywania komentarzy, postów, korzystania z funkcji „Lubię to”):

 • imię i nazwisko,
 • zdjęcie profilowe,

inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.

2.2. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez:

2.2.1. odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej,

2.2.2. kliknięcie przycisku wysyłającego zapytanie

2.2.3. użycie funkcji „Lubię to” w stosunku do Platformy.

FHU POL-BUD Jacek Toporek lub inne instytucje mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe również gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnego.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:

2.3.1. w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania z Platformy,

2.3.2. w celach marketingowych i statystycznych,

2.3.3. w celu odpowiedzi na pytanie,

2.3.4. w celu realizacji funkcji Facebooka tj. np. „Lubię to” lub komentowanie postów,

2.3.5. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

2.3.6. w celach statystycznych.

2.4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.

 1. Przekazywanie Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe mogą być niekiedy powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy z innym podmiotem.

3.2. Udostępnienie Danych Osobowych odbywa się tylko za Państwa zgodą lub gdy pozwalają na to przepisy prawa powszechnego.

3.3. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw

4.1. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych.

4.2. Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.

4.3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.

4.4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4.5. W celu realizacji Państwa praw szczegółowo opisanych w UODO prosimy o kontakt pisemnie na adres FHU POL-BUD Jacek Toporek, ul. Kaszubska 48, 84-206 Zbychowo.

 1. Środki techniczne i organizacyjne oraz Państwa obowiązki

5.1. FHU POL-BUD Jacek Toporek dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:

5.1.1. FHU POL-BUD Jacek Toporek wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.

5.1.2. Wszystkie osoby współpracujące z FHU POL-BUD Jacek Toporek  przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.

5.1.3. Fanpage obsługuje bezpieczny protokół https.

5.2. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

 1. Ciasteczka (cookies)

6.1. FHU POL-BUD Jacek Toporek podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

6.4. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

6.5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

6.6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:

· cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;· cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

6.7. Facebook Pixel dostępne jest w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Facebook, Inc., 1602 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

6.8. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację, wskazują jakie działania zostały podjęte w ramach strony. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych, takie działania Facebooka nie zależą od nas.

6.9. Facebook Pixel, umożliwia nam kierowanie do Państwa spersonalizowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook. Oznacza to wykorzystywanie plików cookies firmy Facebook. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony Kryształowy Dworek.

 1. Inne strony internetowe

7.1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

7.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

7.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

7.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 1. Pytania i zastrzeżenia

8.1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie pod adresem Administratora Danych Osobowych: FHU POL-BUD Jacek Toporek, biuro@krysztalowy-dworek.pl

 1. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.